Digitale muziek maken is een manier van musiceren die steeds meer aandacht krijgt. Zowel professionele makers van muziek als amateurs willen zich hier steeds meer op toeleggen. Zo zijn er op de computer genoeg software toepassingen te vinden en was het tot voor kort op smartphones en tablets niet mogelijk. Tegenwoordig wordt dit al eenvoudiger gemaakt met goed ontwikkelde applicaties voor de smartphone en de tablet.

Speciaal voor de iPhone, iPad en de iPod Touch heeft Jörg Piringer een app ontwikkeld die de gebruiker de mogelijkheid geeft digitale muziek te componeren. De basis voor deze muziek is het alfabet. De app is te vinden in de App Store en heet abcdefgehijklmnopqrstuvwxyz. Erg toepasselijk wanneer bekeken wordt waar de applicatie voor gebruikt kan worden.